1

แจกรางวัลปี 3 – มกราคม 56

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Betsu Lucky Draw 3 ประจำเดือน มกราคม 2556 ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ 1 ด.ญ กฤติยาณิ ฉิมสุข Iphone 5 2 ด.ญ ประภัสสร ประสงค์ทรัพย์ คอมพิวเตอร์ Tablet 3 ด.ช.ชยากร กีรติอิสรยกุล คอมพิวเตอร์ Tablet 4 คุณจงกลณี นันทวัน ณ อยุธยา คอมพิวเตอร์ Tablet 5 คุณเพชรรุ่ง สีดาพาลี เครื่องเล่น DVD Portable 6...

INTRO--IPHONE 5(1) (1)

แจกแล้วว!!! iphone 5 เครื่องแรก

เพียงส่งกล่องเปล่าทั้งกล่อง ของผลิตภัณฑ์ เบทซึ หรือ คุนาโกะ ชนิดใดก็ได้ เขียนชื่อ – ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ส่ง ตู้ปณ.83 ปณ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 จับรางวัลผู้โชคดีทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2556 สามารถติดตามรายละเอียดและประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ที่www.firstcon.co.th   หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลล่าเท่ากันโดยมิต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตารางการจับรางวัล ครั้งที่ วันที่สิ้นสุดการส่งชิ้นส่วน วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ 1 31 ธันวาคม 2555 20 มกราคม 2556 2 31 มกราคม 2556 20 กุมภาพันธ์ 2556 3...

Page 3 of 4