job1

พนักงานบันทึกข้อมูล

  บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   พนักงานบันทึกข้อมูล DATA ENTRY PERSONNEL   คุณสมบัติ   1. เพศหญิง, อายุ 20 ปีขึ้นไป 2....

job1

พนักงานส่งเสริมการขาย

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   พนักงานส่งเสริมการขาย (PC.) (ทั้งประจำ และ Part time)   คุณสมบัติ: 1. เพศ...

job1

พนักงานขับรถขนส่ง

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   พนักงานขับรถขนส่ง   คุณสมบัติ: 1. เพศชาย อายุ 22-27 ปี 2. มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท...

job1

ฝ่ายขายเขตกรุงเทพฯ

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   ฝ่ายขายเขตกรุงเทพฯ BANGKOK SALES EXECUTIVE   คุณสมบัติ: 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 28...

job1

วิศวกรฝ่ายผลิต

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต PRODUCTION ENGINEER     หน้าที่ความรับผิดชอบ: รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานต่าง ๆ ทางด้านเทคนิค...

job1

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล HR OFFICER     หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก: ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกพนักงาน, จัดการคำนวณทำงานล่วงเวลา, ควบคุมและตรวจสอบการขาด-ลา ของพนักงาน,...