job1

BANGKOK SALES EXECUTIVE

Logo2

 

 

 

 

บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 

ฝ่ายขายเขตกรุงเทพฯ

BANGKOK SALES EXECUTIVE

 

คุณสมบัติ:

1. เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์งานด้านการขายและการตลาด อย่างน้อย 3 ปี

4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

6. หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจส่งประวัติและรายละเอียดการทำงานมาได้ที่ aekjd@firstcon.co.th

หรือติดต่อที่ โทร. 02-896-2891