job1

BANGKOK SALES EXECUTIVE

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   ฝ่ายขายเขตกรุงเทพฯ BANGKOK SALES EXECUTIVE   คุณสมบัติ: 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 28...

job1

PRODUCTION ENGINEER

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต PRODUCTION ENGINEER     หน้าที่ความรับผิดชอบ: รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานต่าง ๆ ทางด้านเทคนิค...

job1

HR OFFICER

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล HR OFFICER     หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก: ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกพนักงาน, จัดการคำนวณทำงานล่วงเวลา, ควบคุมและตรวจสอบการขาด-ลา ของพนักงาน,...

job1

พนักงานขับรถขนส่ง

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   พนักงานขับรถขนส่ง       คุณสมบัติ: 1. เพศชาย อายุ 22-27 ปี...

job1

DATA ENTRY PERSONNEL

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   พนักงานบันทึกข้อมูล DATA ENTRY PERSONNEL   คุณสมบัติ   1. เพศหญิง, อายุ...

job1

PC. (Full time/Part time)

        บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้   พนักงานส่งเสริมการขาย (PC.) (ทั้งประจำ และ Part time)   คุณสมบัติ: 1. เพศ...